Jdi na obsah Jdi na menu
 


Špitální kostelík sv.Ducha, později sv.Rocha (zanikl 1932)

Stejně jako na předměstích jiných středověkých měst stával také v Klatovech špitál, zajišťující nejzákladnější péči chudým a nemocným měšťanům.

Špitál založil v r.1289 s povolením krále Václava II. získaným již r.1288, bohatý klatovský měšťan Konrád z Pomuku. Jeho správu získal řád křižovníků s červenou hvězdou. Součástí zakládací listiny byl i výčet majetku, který Konrád špitálu odkázal. Jednalo se především o hospodářský dvůr na předměstí, pivovar, lázeň, masný krám, mlýn v Tajanově, pole, zahrady, louky a množství dobytka.

Tichý provoz špitálu, vystavěného při cestě do Domažlic, není v historii Klatov příliš zviditelněn. Přesto ale dal tento ústav jméno celému západnímu předměstí, které se v minulosti nazývalo Špitálské,stejně jako blízké Špitálské bráně. (Předtím to bylo Říšské předměstí).

Po husitských válkách křižovníci špitál opustili a ten přešel pod správu města. Patrně již od samého počátku byl součástí této instituce kostelík sv.Ducha, jehož nejstarší vyobrazení přináší opět Willenbergova kresba Klatov z roku 1602. Zde se jeho budova, opatřená štíty, odlišuje od okolní zástavby pouze sanktusníkem, vystupujícím ze střechy. Při některé z přestaveb získala špitálská kaple, původně zasvěcená sv.Duchu, nového patrona, sv.Rocha, ochránce proti morovým epidemiím.

S konkrétními údaji o tomto kostelíku se setkáváme teprve v r.1727, kdy byla arcibiskupská konzistoř žádána o přestavbu kaple sv.Rocha, která hrozila zřícením. Na obnově kostela se výrazně podílel kostelník a klatovský měšťan Ludvík Hubácius. Přestavba kostela a přilehlého špitálu proběhla již v roce 1728. Nově vystavěný kostelík tvořil obdélník o vnitřním prostoru 11x7 m s bohatě zdobeným štítem. Loď osvětlovaly tři páry oken, opatřených půlkruhovými záklenky. Loď, zaklenutá valenou klenbou s výsečemi, vyplňovala na západní straně empora, nesená dvěma sloupy. Věžičku získal kostelík teprve kolem roku 1736. Výrazně je špitální kaple zobrazena na rytině Klatov z r.1808, kdy byla stále opatřena vysokým sanktusníkem. Poslední oprava kaple proběhla v roce 1879, kdy 17.srpna dochází k jejímu vysvěcení. V roce 1907 byly pod vlastní budovou špitálu objeveny části lidských koster, které upomínaly na bývalý špitální hřbitůvek.

Likvidace špitálu, kaple sv.Rocha i tzv. obecního dvora v roce 1932, na jehož místě byla vystavěna budova Okresního úřadu (později ONV, dnes Policie ČR), předznamenala neuvážené demolice klatovských předměstí v příštích desetiletích. Jedinou dokumentací špitálního kostela tak dnes je, plán z roku 1931 a fotografie.